Symboly Svetového stretnutia rodín 2022

1. Logo Svetového stretnutia rodín 2022

Vysvetlenie loga

Logo navrhnuté pre 10. Svetové stretnutie rodín pripomína elipsovitý tvar Berniniho kolonády na Námestí svätého Petra, miesta identifikácie Katolíckej cirkvi par excellence, a odkazuje na svoj pôvodný význam, ktorým je prívetivé a inkluzívne objatie Matky Cirkvi v Ríme a jej biskupa určené všetkým mužom a ženám všetkých čias. Ľudské postavy pod kupolou, ktoré sú sotva viditeľné, a kríž nad nimi predstavujú manžela, manželku, deti, starých rodičov a vnúčatá. Majú pripomínať obraz Cirkvi ako "rodiny rodín", ktorý navrhuje Amoris Laetitia (AL 87), v ktorej "láska prežívaná v rodinách je trvalou silou života Cirkvi" (AL 88). Kristov kríž, ktorý sa týči k nebu, a ochranné múry sa zdajú byť takmer podopreté rodinami, autentickými živými kameňmi cirkevnej stavby. Na ľavej strane, na tenkej línii kolonády, si všimneme prítomnosť rodiny v rovnakej polohe ako sochy svätcov umiestnené na stĺpoch námestia. Tie nám pripomínajú, že povolanie k svätosti je možným cieľom pre každého. Chcú zdôrazniť, ako je možné žiť svätosť v podstate bežného života. Rodina naľavo, ktorá sa objavuje za líniou kolonády, naznačuje aj všetky nekatolícke rodiny, vzdialené od viery a mimo Cirkvi, ktoré sa zvonku pozerajú na cirkevnú udalosť, ktorá sa práve odohráva. Cirkevné spoločenstvo sa na ne vždy pozeralo s pozornosťou. Je možné si tiež všimnúť dynamiku postáv, ktoré sa pohybujú smerom doprava. Pohybujú sa smerom von. Sú to vychádzajúce rodiny, svedkovia Cirkvi, ktorá sa nesústredí iba na seba. Vydávajú sa hľadať iné rodiny v snahe priblížiť sa k nim a podeliť sa s nimi o skúsenosť Božieho milosrdenstva. Prevládajúce farby, žltá a červená, sú zjavným odkazom na erb mesta Rím v grafickej línii, ktorá chce vyjadriť intenzívne puto s komunitou. 

Animácia loga Svetového stretnutia rodín

Logo v tlačovej kvalite i jeho video animáciu je možné stiahnuť TU


2. Obraz Svetového Stretnutia rodín 2022


Oficiálnym obrazom Svetového stretnutia rodín 2022 je zobrazenie výjavu zo svadby v Káne Galilejskej s názvom "Toto tajomstvo je veľké". Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik. Dielo, na ktorom prevládajú teplé farby, má rozmery 80x80 cm a bol vytvorený vinylovými farbami na sadre nanesenej na drevo.

Katechézu/meditáciu k obrazu aj samotný obraz v tlačovej verzii je možné stiahnuť TU.


3. Hymna Svetového stretnutia rodín 2022

Text i noty k oficiálnej hymny SSR v taliančine i slovenčine je možné stiahnuť TU