Vitajte na stránke k

Svetovému stretnutiu rodín 2022

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti

Vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu, pozýva k prípravným katechézam.

"Rodina, zastav sa na ceste svätosti"

X. svetové stretnutie rodín v Ríme

Ako oznámil pápež František, 10. ročník Svetového stretnutia rodín bude "multicentrálnym" a "rozsiahlym" podujatím v diecézach po celom svete. V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne len s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. V tých istých dňoch sa všetky rodiny na svete budú môcť zúčastniť na diecéznych stretnutiach a svätej omši, ktoré je každý biskup pozvaný zorganizovať vo svojej diecéze.

Čítať viac...  

V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz. Rodiny nemožno vnímať len ako "pôdu, ktorú treba zavlažovať", pasívne prijímať reči, učenie alebo pastoračné iniciatívy "zhora". Naopak, sú "semenom", ktoré môže oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori! Viac ako abstraktné prejavy sú to samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú skutočné a dôveryhodné svedectvo o kráse rodinnej lásky. 

Kard. Kevin Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život

Video posolstvo pápeža Františka k X. Svetovému stretnutiu rodín 2022

Preklad posolstva nájdete na tejto STRÁNKE.

Téma: "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti"


Pri 5. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a tri roky po vyhlásení Gaudete et exsultate má Dikastérium pre laikov, rodinu a život v úmysle vyzdvihnúť rodinnú lásku ako povolanie a cestu svätosti, porozumieť a zdieľať hlboký a spásonosný význam rodinných vzťahov v každodennom živote.  

Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života, ktorá vedie ľudí k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením "najkrajšej tváre Cirkvi." (GeE 9)  Dikastérium pre laikov rodinu a život

Oficiálna hymna Svetového stretnutia rodín 2022

"We believe in love" - Veríme v lásku