X. Svetové stretnutie rodín


.....Stretnutie vždy bolo, je a bude celosvetovou udalosťou, tentoraz sa ale bude prežívať v miestnych cirkvách na rôznych kontinentoch. Všetci spolu, v duchovnom spoločenstve, ale nie všetci na jednom mieste. Ako povedal kard. Kevin Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, túto novú modalitu nesmieme považovať za obmedzenie! Naopak, je to krásna príležitosť, ako spojiť rodiny všetkých farností a diecéz na svete okolo ich biskupa. Takto sa na tejto dôležitej cirkevnej udalosti budú môcť zúčastniť nielen tí, ktorí sa venujú pastorácii rodín alebo rodiny, ktoré si môžu dovoliť cestovať, ale aj väčší počet rodín. V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz.

Rodiny nemožno vnímať len ako "pôdu, ktorú treba zavlažovať", pasívne prijímať reči, učenie alebo pastoračné iniciatívy "zhora". Naopak, sú "semenom", ktoré môže oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori! Viac ako abstraktné prejavy sú to samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú skutočné a dôveryhodné svedectvo o kráse rodinnej lásky.