Program Svetového stretnutia rodín 2022

V Ríme

Od 22. - 25. júna bude prebiehať v Aule Pavla VI. vo Vatikáne Teologicko-pastoračný kongres so sprievodnými aktivitami. V stredu 22. 6. popoludní sa uskutoční festival so svedectvami rodín za prítomnosti Svätého Otca.  Ostatné dni bude kongres doplnený o sprievodné slávenia, eucharistickú adoráciu, pastoračné konferencie a panely, ktoré prinesú do dialógu pastoračné skúsenosti z celého sveta. Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodín. 

V sobotu 25. júna popoludní sa na Svätopeterskom námestí uskutoční svätá omša, ktorá bude okrem pozvaných delegátov otvorená najmä pre rodiny z rímskej diecézy, ktoré sa budú môcť zhromaždiť okolo svojho biskupa, Svätého Otca. Svätá omša v sobotu popoludní bola zvolená preto, aby rodiny na celom svete mohli v nedeľu sláviť Eucharistiu so svojimi biskupmi. Program vo Vatikáne sa ukončí v nedeľu na obed modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra. Jednotlivé podujatia bude samozrejme môcť sledovať každý prostredníctvom streamingu a čiastočne aj v televízii. 

V diecézach

Druhá forma stretnutia s dejiskom v jednotlivých diecézach bude závisieť od iniciatívy miestnych biskupov, ktorí podľa témy stretnutia "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti" môžu naplánovať iniciatívy a s využitím spoločných symbolov Desiateho Svetového stretnutia rodín, ako sú logo, modlitba, hymna a grafické materiály

Prípravné katechézy vo farnostiach

Príprava vo farnostiach bude prebiehať podľa 7 katechéz, ktoré pripravila rímska diecéza. Cieľom týchto katechéz je ponúknuť materiál existujúcim alebo potencionálnym spoločenstvám rodín a pomôcť im spoločne uvažovať nad cestami svätosti v rodine. Katechézy nájdete na tejto stránke.