Katechézy

Prípravné katechézy vo farnostiach

Rímska diecéza vydala 7 prípravných katechéz k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme. Cieľom katechéz je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme a zároveň vo všetkých diecézach sveta. Ich témou je "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti". 

Katechézy zverejňujeme postupne, vždy k 1. dňu nového mesiaca.

Tlačené katechézy je možné objednať si cez tento FORMULÁR.


Vladyka Cyril Vasiľ, pozýva k prípravným katechézam k X. Svetovému stretnutiu rodín


7 námetov na príhovor kňaza

V rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín ponúkame 7 námetov na príhovor kňaza - pomôcku pre kňazov, ktorá môže poslúžiť ako podklad pre prípravu príhovoru. Námety vychádzajú zo 7 prípravných katechéz. Príhovor môže byť využitý ako motivácia pre stretnutia rodín pri preberaní katechéz, ale i pre farskú duchovnú prípravu na slávenie Svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tomto roku bude sláviť vo väčšej miere diecézach a farnostiach.

V spolupráci s TV LUX pripravujeme zároveň 7 videí slovenských kňazov.


Témy katechéz

  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: Urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. "Môžem? Ďakujem! Prepáč!"

1. Katechéza - Povolanie a rodina

Pojem povolanie pochádza z latinského slovesa "vocare", ktorého význam je volať. Keď vás niekto zavolá, znamená to jasné posolstvo. Niekto, kto vie, že existujeme a zaujíma sa o naše životy. Túto výzvu na nadviazanie vzťahu môžeme prijať, ale aj odmietnuť. Manželstvo je príkladom odpovede na takéto volanie. 

 Video k 1. Katechéze z produkcie Rímskej diecézy -  "Dať meno" 

Video-katechéza "POVOLANIE A RODINA" v podaní slovenského kňaza o. Tomáša Tarčáka


2. Katechéza - Povolaní k svätosti

Aké je povolanie našej rodiny? Svätý Pavol - povolaný Pánom k radikálnemu obráteniu v jeho živote (Sk 9, 1-28) by mohol odpovedať takto: "Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske"...

                 Video k 2. Katechéze z produkcie Rímskej diecézy - "Žiť odpustenie" 

Video-katechéza "POVOLANÍ K SVATOSTI" v podaní slovenského kňaza Maroša Loviča


3. Katechéza - Nazaret: Urobiť lásku normálnou

Každá rodina, ktorá pozorne hľadí na rodinu Ježiša, Jozefa a Máriu, môže znova objaviť svoje vlastné povolanie, trochu viac pochopiť, kým je, zacieliť svoj život a cítiť sa priťahovaná radosťou evanjelia.

                                        Video k 3. Katechéze z produkcie Rímskej diecézy -  "Zdieľať život"

Video-katechéza "Nazaret: Urobiť lásku normálnou" v podaní slovenského kňaza Juraja Schindlera


4. Katechéza - Všetci sme deti, všetci sme bratia

V rodine má každý svoju úlohu, ale všetkých nás spája rovnaká identita: všetci sme deti! To, že prichádzame na svet, si nikto z nás nevyberá. Každý z nás vďačí za svoj život matke a otcovi. Život si nemôžeme dať, môžeme ho iba prijať a chrániť. 

    Video k 4. Katechéze - "Všetci sme deti, všetci sme bratia"

Video-katechéza "Všetci sme deti, všetci sme bratia" v  podaní slovenského kňaza Mariána Tomašova


5. Katechéza - Otcovia a matky

Sila lásky, ktorá dáva zrod ceste k svätosti, na ktorú sa vydal otec alebo matka, vedie cez rast ich vzájomnej lásky a lásky, ktorú dávajú svojim deťom. Stať sa otcom a matkou je krásna a veľká výzva. V tomto povolaní sa otec a matka podieľajú s Bohom na sile lásky, ktorá plodí život v tele i v duchu. Je to povolanie na celý život, pretrvá za každých okolností. Láska muža a ženy je vždy plodná, aj keď nemajú deti alebo keď rodičia zostarnú. V skutočnosti môžu manželia vždy dávať zrod Božím deťom

*Video so slovenskými titulkami je možné nájsť na tomto linku 

Video-katechéza  "Otcovia a mamy" v podaní slovenského kňaza Mariána Valábka, SDB


6. Katechéza - Starí rodičia a seniori

Súčasťou našich rodín sú aj starí rodičia a starší ľudia. Dnes prevládajúca kultúra "skartovania" má tendenciu považovať starších ľudí za málo dôležitých a dokonca bezvýznamných pre spoločnosť. Staroba je naopak ďalším obdobím, keď človek môže odpovedať na Božie volanie. Je to určite nová odpoveď, ktorá sa líši od tých predchádzajúcich a v niektorých ohľadoch je aj zrelšia.

Video-katechéza "Starí rodičia a seniori" v podaní slovenského kňaza Martina Rečla


7. Katechéza - "Môžem? Ďakujem! Prepáč!

Tieto tri slová "otvárajú cestu pre dobrý život v rodine, pre život v pokoji. Sú to jednoduché slová, no nie až také jednoduché pri ich uskutočňovaní! Ukrývajú v sebe mohutnú silu: silu na ochranu domu aj cez tisícoraké ťažkosti a skúšky; zatiaľ čo ich neprítomnosť pozvoľna zapríčiní trhliny, ktoré môžu spôsobiť, že sa dokonca aj zrúti."

Video-katechéza "Starí rodičia a seniori" v podaní slovenského kňaza Mariána Husára, SDB