Katechézy

Prípravné katechézy vo farnostiach

Rímska diecéza vydala 7 prípravných katechéz k X. Svetovému stretnutiu rodín v Ríme. Cieľom katechéz je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v Ríme a zároveň vo všetkých diecézach sveta. Ich témou je "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti". 

Katechézy budeme pridávať na stránku postupne, vždy k 1. dňu nového mesiaca.

Tlačené katechézy je možné objednať si cez tento FORMULÁR.

Vladyka Cyril Vasiľ, pozýva k prípravným katechézam k X. Svetovému stretnutiu rodín


7 námetov na nedeľný príhovor kňaza

V rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín ponúkame 7 námetov na nedeľný príhovor kňaza - pomôcku pre kňazov, ktorá môže poslúžiť ako podklad pre prípravu nedeľného príhovoru. Námety vychádzajú zo 7 prípravných katechéz. Príhovor môže byť využitý ako motivácia pre stretnutia rodín pri preberaní katechéz, ale i pre farskú duchovnú prípravu na slávenie svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tomto roku bude sláviť vo väčšej miere diecézach a farnostiach.


Témy katechéz

  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: Urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. "Môžem? Ďakujem! Prepáč!"

1. Katechéza - Povolanie a rodina

Pojem povolanie pochádza z latinského slovesa "vocare", ktorého význam je volať. Keď vás niekto zavolá, znamená to jasné posolstvo. Niekto, kto vie, že existujeme a zaujíma sa o naše životy. Túto výzvu na nadviazanie vzťahu môžeme prijať, ale aj odmietnuť. Manželstvo je príkladom odpovede na takéto volanie. 


2. Katechéza - Povolaní k svätosti

Aké je povolanie našej rodiny? Svätý Pavol - povolaný Pánom k radikálnemu obráteniu v jeho živote (Sk 9:1-28) by mohol odpovedať takto: "Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske"...