Pravidlá súťaže "Diecézna gól-paráda"

 • Súťaž je určená pre miništrantov a manželov / otcov z jednotlivých farností Žilinskej diecézy.
 • Účastníci súťažia v 2 vzájomne oddelených kategóriách: do 18 rokov a nad 18 rokov.
 • Víťaz kategórie "do 18 rokov" získa poukaz na víkendové stretnutie miništrantov v Rodinkove. 
 • Víťaz kategórie "18 rokov a starší" získa poukaz na rodinný pobyt v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo
  v malebnom prostredí Belušských Slatín.
 • Do súťaže je možné prihlásiť sa cez tento registračný formulár do 12. júna 2022.
 • Hlavná časť súťaže prebehne v rámci Diecézneho stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. júna 2022 v Žiline v areáli kostola na Vlčincoch.
 • V prípade záujmu prevyšujúceho kapacity hlavnej časti súťaže sa v období medzi 6. a 25. júnom 2022 uskutočnia lokálne kvalifikačné kolá, v rámci ktorých sa na základe súťaží futbalových zručností určia postupujúci do hlavnej časti.
 • Hlavná časť súťaže bude rozdelená na semifinále a finále. Zo semifinále do finále postúpi 10 najlepších súťažiacich z každej kategórie, čiže spolu 20 súťažiacich.
 • Semifinále bude prebiehať 26. júna na ihrisku pri farskom kostole v Žiline na Vlčincoch v dvoch blokoch - od 9:00 do 11:00 a od 12:30 do 14:30. Každému súťažiacemu bude jeho blok vopred určený. V rámci semifinále dostane každý účastník jednu šancu na to, aby strelil na ihrisku s umelou trávou zo siedmych metrov gól brankárovi do futsalovej bránky (tzv. "sedmička"). Ak bude počet úspešných súťažiacich v jednotlivých kategóriách vyšší ako počet miesteniek do finále, prebehne medzi úspešnými súťažiacimi dodatočný výber, ktorý prebehne formou vhodne zvolenej súťaže futbalovej zručnosti. Ak bude počet úspešných súťažiacich v niektorej kategórii nižší ako je potrebné pre finále, organizátor sa môže na mieste rozhodnúť na dodatočnom kritériu, pomocou ktorého doplní počet finalistov.
 • Finále začne 26. júna o 17:00 na ihrisku pri farskom kostole v Žiline na Vlčincoch a každý z účastníkov dostane jednu šancu na to, aby strelil na ihrisku s umelou trávou zo siedmych metrov gól do futsalovej bránky (tzv. "sedmička") Ľubomírovi Belkovi, brankárovi MŠK Žilina. 
 • Každý , komu sa vo finále podarí streliť gól, získa cenu víťaza. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu a doplnenie pravidiel súťaže.