Zastavenia rodín vo farnosti

v rámci duchovnej prípravy na 10. Svetové stretnutie rodín 

Milé rodiny, 

oznam o tom, či sa prvé zastavenie nad katechézami v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín uskutoční vo vašej farnosti aj fyzicky, sledujte prosím v nedeľných farských oznamoch.

Ku zastaveniu nad prvou témou katechéz sa môžete pripojiť aj ONLINE v nedeľu 29. mája od 16.00.