Hľadáme drahokamy manželstva

  • Iniciatíva "Hľadáme drahokamy manželstva" prebieha v rámci prípravy na X. Svetové stretnutie rodín s pápežom Františkom v Ríme, v závere ktorého sa uskutoční aj diecézne stretnutie rodín v Žiline a to v nedeľu 26. júna.
  • Na diecéznom stretnutí o. biskup ocení manželské páry najdlhšie žijúce vo sviatostnom manželstve.
  • Ak chcete navrhnúť manželský pár na toto ocenenie, môžete tak urobiť za týchto podmienok:

1.  Manželia, ktorých chcete navrhnúť, uzatvorili svoje sviatostné manželstvo pred rokom 1982.

2. Osobne poznáte týchto manželov a budete ich informovať o vašom návrhu.
3. Získate od nich súhlas na uvedenie kontaktu na nich (email, telefón) za účelom našej komunikácie s nimi v súvislosti s oceňovaním.

  • Spomedzi navrhnutých párov bude za každý dekanát ocenený jeden manželský pár najdlhšie žijúci vo sviatostnom manželstve priamo na stretnutí rodín diecéznym o. biskupom Tomášom. Každý z navrhnutých párov však získa malú pozornosť od Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy.
  • Zaslaním návrhu na ocenenie manželov môžete aj vy získať 1-5 rezervácií s miestenkou na sedenie pre účasť na popoludňajšom programe na diecéznom stretnutí rodín v Žiline v nedeľu 26. júna. Záujem o túto rezerváciu miest môžete vyjadriť v priebehu vyplňovania tohto formulára.
  • Ďakujeme, že si vážite hodnotu manželstva a ste vnímaví na jej verné prežívanie u ľudí vo vašom okolí.