Téma

Téma stretnutia

Téma: "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti"

Pri 5. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a tri roky po vyhlásení Gaudete et exsultate má Dikastérium pre laikov, rodinu a život v úmysle vyzdvihnúť rodinnú lásku ako povolanie a cestu svätosti, porozumieť a zdieľať hlboký a spásonosný význam rodinných vzťahov v každodennom živote.

Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života, ktorá vedie ľudí k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením "najkrajšej tváre Cirkvi." (GeE 9) Dikastérium pre laikov rodinu a život