29. máj - 26. jún 2022

Bezprostredná duchovná príprava v Žilinskej diecéze

Rodina, zastav sa na vlastnej ceste svätosti

Zostrih z prvého zastavenia rodiny

16.00 Privítanie
16.05 Predstavenie X. Svetového stretnutia rodín v Ríme 2022
                logo, hymna, ikona

16.15 Katechéza
          - krátke video pripravené Rímskou diecézou
          - svedectvo manželov z našej diecézy
             (Pavol a Katka Čižmárikovci, Žilina)
   Téma: Osamotenosť v rodine a povolanie k láske

16.50 Súťaž o víkendový pobyt v Rodinkove

pre celú rodinu

16.55 Spoločná modlitba za rodiny
          a za X. Svetové stretnutie rodín

17.00 Malé agapé z prinesených zásob (na miestach, kde sa stretnutie uskutoční aj fyzicky alebo doma v rodine... ;)

Na programe je možné sa zúčastniť ONLINE, ale poprípade aj fyzicky v niektorých farnostiach

Hlavné posolstvo prvého zastavenia:

Kľúčovou témou prvého zastavenia rodín v duchovnej príprave na 10. Svetové stretnutie rodín je povolanie. Pokiaľ človeka niekto nezavolá po mene, nepovolá k dialógu alebo spolupráci, cíti sa zle, osamelo. Táto skutočnosť je vpísaná do jadra našej existencie, pretože nik z nás sa nepovolal sám k životu. Každý je však volaný po mene, a to aj vtedy, keby nám odmietli dať meno naši vlastní rodičia.

Napriek poznaniu, že sme milujúcim Bohom povolaní k životu a k láske, môžeme niekedy cítiť osamotenosť aj v spoločenstve mnohých ľudí, vo vzťahu k Bohu, alebo aj vo vlastnej rodine, medzi najbližšími.

Preto milujúci Boh neustále hľadá spôsoby, ako nás zavolať, uistiť nás, že sme povolaní na ceste manželstva, kňazstva či rehoľného života a služby, a že sa nemusíme cítiť osamotení. 

  • Ako môže každý z nás vo svojej rodine spolupracovať s Božou láskou, aby sa nikto nemusel cítiť osamotený?
  • Čo robiť, ak osamotenosť práve prežívam?

Diecézne stretnutie rodín s o. biskupom Tomášom,
s prepojením na X. Svetové stretnutie v Ríme,
sa uskutoční v nedeľu 26. júna 2022 od 10.30
v kostole a na námestí Jána Pavla II.
v Žiline na Vlčincoch.

Môžete sa tešiť aj na zaujímavý
popoludňajší program pre celú rodinu :)