Patróni Svetového stretnutia rodín 2022

Manželia Luigi a Mária Beltrame Quatrocchi

Ako 31. mája 2022 oznámil rímsky vikár, kard. Angelo De Donatis, vôbec prví blahoslavený manželský pár v církevných dejinách, manželia Luigi a Maria Beltrame Quattrocchiovi, budú patrónmi X. Svetového stretnutia rodín.

Luigi Beltrame sa narodil 12. januára 1880 v Catanii. Prvé roky svojho života strávil so svojimi rodičmi a tromi bratmi, ale v roku 1889 odišiel bývať k Luigimu a Stefanii Quattrocchi, strýkom z matkinej strany, ktorí nemali deti a požiadali o ich opatrovníctvo. Presťahoval sa s nimi do Ríma, kde v roku 1902 ukončil štúdium práva. 

Vo Večnom meste sa Luigi zoznámi s Mariou Corsini, ktorá sa narodila vo Florencii 24. júna 1884 a potom sa presťahovala s rodinou kvôli práci svojho otca. Dvaja mladí ľudia sa zasnúbia začiatkom roku 1905 a po ôsmich mesiacoch sa zosobášia: 25. novembra sa koná svadba v bazilike Santa Maria Maggiore. Nasledujúci rok sa narodí prvé dieťa Filippo; v roku 1908 je tu Stefania, známa ako Fanny; a v roku 1909 Cesare. V roku 1913 sa radosť z príchodu ďalšieho dieťaťa čoskoro zmenila na obavy: lekári Márii navrhli prerušiť tehotenstvo z vážnych zdravotných dôvodov, pretože život matky aj dievčatka bol považovaný za ohrozený. Ale manželia, ktorých vždy živila veľká viera, sa rozhodnú zveriť sa Pánovi. 6. apríla sa narodila Enrichettaa - úplne zdravá. Počas prvej svetovej vojny manželia Beltrame Quattrocchi urobili maximum, aby pomohli zraneným a rodinám v ťažkostiach. Aj na konci konfliktu ich angažovanosť pokračuje: od roku 1917 sú františkánski terciári, ale zamestnávajú sa aj v ASCI (Zväz talianskeho skautingu), pracujú ako nosiči s Unitalsi spolu s Enrichettou, založili oratórium v Esquiline. Počas brilantnej kariéry generálneho prokurátora si Luigi nájde čas na spoluprácu pri zrode agentúry Orbis, v Hnutí za znovuzrodenie kresťanov a v Hnutí za lepší svet. Mária píše knihy a medzitým je aj katechétka a národnou radkyňou Katolíckej akcie, organizuje kurzy prípravy na manželstvo pre snúbencov, čo je v tej dobe úplná novinka. 

foto:Vaticannews.va
foto:Vaticannews.va

Ich deti vyrastali vo viere, ktorú im odovzdali rodičia. Filippo sa stal benediktínskym mníchom s menom Don Tarcisio; Fanny vstúpila do benediktínskeho kláštora Najsvätejšej sviatosti v Miláne a prijala meno sestra Cecília; Cesare sa stal trapistickým mníchom a prijal meno páter Paolino. Najmladšia dcéra Enrichetta namiesto toho pomáhala rodičom až do konca a svoj život strávila v modlitbe a službe. Luigi a Maria chodili každý deň na svätú omšu. Okrem spoločných záväzkov začali rodinnú pastoračnú prácu v Ríme so stretnutiami a sprevádzaním pre snúbencov a manželov; finančne podporili mladých ľudí, ktorí sa chceli stať kňazmi alebo komunity rehoľných sestier vo finančnej tiesni. Ich dom sa stal miestom stretnutia mnohých významných osobností vtedajšieho katolíckeho a politického sveta, akými boli otec Agostino Gemelli, Armida Barelli, Don Luigi Sturzo. 

9. novembra 1951 Luigi zomrel na infarkt. Mária zostala nažive ďalších štrnásť rokov, počas ktorých pokračovala na duchovnej ceste a ceste služby, ktorú podnikla ešte so svojím manželom. Mária zomrela 25. augusta 1965; po jej boku zostala až do jej smrti jej dcéra Enrichetta. 

Svätý Ján Pavol II vyhlásil tento manželský pár za blahoslavených 21. októbra 2001. Sú prvými blahorečenými manželmi v dejinách Cirkvi. 

zdroj k článku: https://www.romefamily2022.com/en/patroni/coniugi/ 

Deti manželov Beltrame Quatrocchi 

Don Tarcisio Beltrame
Don Tarcisio Beltrame

Filippo Tarcisio sa narodil v Ríme 15. októbra 1906 ako najstaršie zo štyroch detí Luigiho a Marie Beltrame Quattrocchi. Život zasvätil mladým ľuďom a skautingu. 

M. Cecilia Stefania Beltrame Quattrocchi O.S.B.a.p.
M. Cecilia Stefania Beltrame Quattrocchi O.S.B.a.p.

Stefania, nazývaná Fanny, neskôr sestra Maria Cecilia - sa narodila v Ríme 9. marca 1908 ako druhá dcéra manželov Luigiho a Márie Beltrame Quattrocchi.

Enrichetta Beltrame Quattrocchi
Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Enrichetta sa narodila 6. apríla 1914 a zomrela 16. júna 2012 vo veku 98 rokov. Žila život modlitby a lásky k chudobným.

p. Paolino Beltrame Quattrocchi
p. Paolino Beltrame Quattrocchi

Cesare Beltrame Quattrocchi, alebo o. Paolino sa narodil v Ríme (1909-2008). Bol tretím dieťaťom manželov Beltrame Quattrocchi.