Materiály na stiahnutie

Prinášame vám materiály, ktoré je možné použiť na propagáciu Svetového stretnutia rodín vo Vašej farnosti, diecéze či iných miestach. Materiály sú voľné na stiahnutie a šírenie na sociálnych sieťach, webových stránkach a pod.

Materiály k organizácii SSR v diecézach


Tieto symboly je tiež možné využiť na propagáciu podujatia vo vašej farnosti/diecéze

Logo

Obraz

V spolupráci s devocionalie.sk sme pre vás pripravili baner i plagát obrazu M. I. Rupnika.  Môžu slúžiť pre zavesenie v chráme/pastoračnej miestnosti, v domácnosti, na katechézu vo farnosti a pod.  Baner i plagát je možné si objednať v sekcii ODPORÚČAME TU.  

Hymna

Hymna - orchester - noty pre jednotlivé nástroje


Všetky tri oficiálne symboly X. Svetového stretnutia rodín môžete nájsť bližšie priblížené na tejto stránke.


7 námetov na príhovor kňaza

V rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín v Ríme ponúkame 7 námetov na príhovor kňaza - pomôcku pre kňazov, ktorá môže poslúžiť ako podklad pre prípravu nedeľného príhovoru. Námety vychádzajú zo 7 prípravných katechéz, ktoré pripravila Rímska diecéza. Príhovor môže byť využitý ako motivácia pre stretnutia rodín pri preberaní katechéz, ale i pre farskú duchovnú prípravu na slávenie svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tomto roku bude sláviť vo väčšej miere diecézach a farnostiach.


Iné