Materiály na stiahnutie

Prinášame vám materiály, ktoré je možné použiť na propagáciu Svetového stretnutia rodín vo Vašej farnosti, diecéze či iných miestach. Materiály sú voľné k stiahnutiu a šíreniu na sociálnych sieťach, webových stránkach a pod.


Tieto symboly je tiež možné využiť na propagáciu podujatia vo vašej farnosti/diecéze

Hymna Svetového stretnutia rodín 2022

Na slovenskej verzii hymny pracujeme. Ak by ste nás chceli podporiť, kontaktujte nás.  

Všetky tri oficiálne symboly X. Svetového stretnutia rodín môžete nájsť bližšie priblížené na tejto stránke.


7 námetov na nedeľný príhovor kňaza

V rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín v Ríme ponúkame 7 námetov na nedeľný príhovor kňaza - pomôcku pre kňazov, ktorá môže poslúžiť ako podklad pre prípravu nedeľného príhovoru. Námety vychádzajú zo 7 prípravných katechéz, ktoré pripravila Rímska diecéza. Príhovor môže byť využitý ako motivácia pre stretnutia rodín pri preberaní katechéz, ale i pre farskú duchovnú prípravu na slávenie svetového stretnutia rodín, ktoré sa v tomto roku bude sláviť vo väčšej miere diecézach a farnostiach.


Pastoračný kit


Iné