Duchovná príprava na X. Svetové stretnutie rodín

Štvrté zastavenie rodiny

Nedeľa, 19. jún o 19.15

Program štvrtého zastavenia

16.00 Privítanie
16.05 Predstavenie programu X. Svetového stretnutia rodín v Ríme 2022
           a diecézneho stretnutia rodín v Žiline (nedeľa 26. jún 2022)

16.15 Katechéza: Všetci sme deti, všetci sme bratia
          - krátke video pripravené Rímskou diecézou
Téma: prijať lásku 
           - svedectvo manželov z našej diecézy
          -  podnety z príhovoru pápeža Františka

16.50 Súťaž o víkendový pobyt v Rodinkove
           pre celú rodinu

16.55 Spoločná modlitba za rodiny
          a za X. Svetové stretnutie rodín

17.00 Malé agapé z prinesených zásob (na miestach, kde sa stretnutie uskutoční aj fyzicky alebo doma v rodine... ;)

Na programe je možné sa zúčastniť ONLINE, ale poprípade aj fyzicky v niektorých farnostiach