29. máj - 26. jún 2022

Bezprostredná duchovná príprava v Žilinskej diecéze

Rodina, zastav sa na vlastnej ceste svätosti

Začiatok prípravy:
Nedeľa, 29. máj
o 16.00 hod.

Program prvého zastavenia s rodinou

16.00 Privítanie
16.05 Predstavenie X. Svetového stretnutia rodín
                téma, logo, hymna, ikona, program    

16.15 Katechéza
          - krátke video pripravené Rímskou diecézou
          - svedectvo manželov 
Téma: Osamotenosť v rodine a povolanie k láske
          - podnety z príhovoru pápeža Františka
          - súťaž o zaujímavé ceny

16.55 Spoločná modlitba za X. Svetové stretnutie rodín

17.00 Malé agapé z prinesených zásob (na miestach, kde sa stretnutie uskutoční aj fyzicky ;)

Na programe je možné sa zúčastniť ONLINE, ale aj fyziky v niektorých farnostiach. Pozrite si ich zoznam... 


Diecézne stretnutie rodín s o. biskupom Tomášom
a s prepojením na X. Svetové stretnutie v Ríme
sa uskutoční v nedeľu 26. júna 2022 od 10.30
v kostole a na námestí Jána Pavla II.
v Žiline na Vlčincoch.

Môžete sa tešiť aj na zaujímavý
popoludňajší program pre celú rodinu :)